I det fynske folks tjeneste

Uenighed om julehjælp

Det blev som ventet et nej, da Odense Byråds socialudvalg tirsdag behandlede en ansøgning fra Frelsens Hær om støtte til julehjælp for fattige familier. Men der var ikke enighed om afgørelsen. Udvalgets to socialdemokratiske medlemmer stemte for at man også i år giver Frelsens Hær de 50.000 kroner der var søgt om.  

-


Socialdemokraterne støtter Frelsens Hærs ansøgning til julehjælp men forgæves

Det blev som ventet et nej, da Odense Byråds socialudvalg tirsdag behandlede en ansøgning fra Frelsens Hær om støtte til julehjælp for fattige familier. Men der var ikke enighed om afgørelsen. Udvalgets to socialdemokratiske medlemmer stemte for at man også i år giver Frelsens Hær de 50.000 kroner der var søgt om.  

- Vi vedtog ganske vist sidste år en principbeslutning om at stoppe tilskud til private hjælpeorganisationer. Men efter en drøftelse i den socialdemokratiske gruppe er vi enige om, at hjælpen bør fortsætte. Antallet af familier, der har brug for hjælp vokser, og støtte til Frelsens Hær er en god og i virkeligheden meget billig måde at hjælpe på, siger byrådsmedlem Benny Nybo. Han  beklager, at det ikke lykkedes at få de øvrige partier overbevist.

Beslutningen om at stoppe hjælpen blev truffet af Venstre, de konservative og radikale.