Uenighed om kommunalreforms betydning for gymnasierne

En kommunalreform vil betyde at mange fynske gymnasier må lukke. Det mener Carsten Abild, der er formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg. Det er ren skræmmekampagne svarer Lasse Krull, der er gruppeformand for de Konservative i Svendborg Byråd og Folketingskandidat.

-


Lasse Krull mener, Carsten Abild fører skræmmekampagne

En kommunalreform vil betyde at mange fynske gymnasier må lukke. Det mener Carsten Abild, der er formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg. Det er ren skræmmekampagne svarer Lasse Krull, der er gruppeformand for de Konservative i Svendborg Byråd og Folketingskandidat.

Carsten Abild frygter at en kommende kommunalreform fører til, at staten eller kommunerne overtager gymnasierne. Det vil betyde nedskæringer og lukninger, mener han. Frygten bunder ikke mindst i erfaringerne fra erhversskoleområdet, hvor statens økonomimodel har ført til at mange skoler har haft vanskeligt ved at klare sig.

Skræmmekampagne
\"Det er ren skræmmekampagne fra Carsten Abild. Desværre bliver der i øjeblikket brugt alle tænkelige argumenter mod en kommunalreform, men dette hører til de mere useriøse\", siger Lasse Krull.

\"Det er rene gætterier. Der er jo i dag ingen der aner, hvorledes - og af hvem - gymnasierne skal styres i fremtiden. Ligeså lidt som indholdet af kommunalreformen kendes. Abild er derfor alt for tidligt ude med sin kritik - og derfor er den meget svær at tage som andet end almindelig skræmmekampagne mod selve kommunalreformen\", mener Lasse Krull