Uhumsk catering: Kyl maden ud omgående

Fødevarekontrollen har lukket et uregistreret cateringkøkken ved Vejle på grund af alt for dårlig hygiejne. Jyder og fynboer skal smide maden ud, hvis de har fået mad derfra.

Jyder og fynboer, der har fået leveret mad til festen fra cateringfirmaet Jacobs Mad, opfordres af Fødevarestyrelsen til at smide den ud med det samme.

Det sker, efter at Fødevarekontrollens Rejsehold har været på uanmeldt kontrolbesøg på den adresse i nærheden af Vejle, hvor maden er blevet tilberedt.

Her konstaterede man med det samme, at lokalerne ikke var egnet til tilberedning af mad, og ejeren har derfor fået besked på at lukke sin virksomhed omgående og give sine kunderne besked på at destruere maden.

- Der var meget rodet. Potter og pander lå og flød over det hele, og der var friske grøntsager og fetaost i plastspande uden låg, som heller ikke var opbevaret på køl.

- Der var stor risiko for forurening fra den ene fødevare til den anden, siger Theresa K. Rasmussen fra Fødevarekontrollens Rejsehold.

Hun konstaterede også, at hygiejnen lod en del tilbage at ønske.

- Det bar tydeligt præg af, at rengøringen ikke havde været prioriteret særligt højt. Der var gammelt skidt og begyndende rust på nogle af maskinerne.

Der er tale om lokaler tilhørende et nedlagt dambrug, som i øvrigt heller ikke var registeret som fødevarevirksomhed. Derfor har der ikke tidligere været kontrolbesøg på stedet.

Det var et tip til Fødevareafdeling og Veterinærsektion Vejle, der bragte myndighederne på sporet af det uhumske køkken.