Uhygiejniske kloakker i Kerteminde

Flere kloakker i Kerteminde Kommune er så uhygiejniske, at Fyns Amt nu griber ind over for kommunen. Amtet kræver, at Kerteminde reviderer kommunens spildevandsplan - blandt andet for at undgå belastning af Rynkeby Bæk.

-

Flere kloakker i Kerteminde Kommune er så uhygiejniske, at Fyns Amt nu griber ind over for kommunen. Amtet kræver, at Kerteminde reviderer kommunens spildevandsplan - blandt andet for at undgå belastning af Rynkeby Bæk.

Det er det rådgivende ingeniørfirma DAI Gruppen A/S, der har undersøgt kloakforholdene i 10 bysamfund i Kerteminde Kommune.

Flere steder har firmaet konstateret uacceptable og uhygiejniske kloakforhold - blandt andet ved Rynkeby Bæk.

I strid med regionplanen
I fem af bysamfundene er grundejerne blevet pålagt at forbedre spildevandsrensningen. Men i de fem andre bysamfund er den nuværende spildevandsplan ikke tilstrækkelig. Amtet konkluderer, at kommunens spildevandsplan ikke er i overensstemmelse med Regionplan 2001-2013.

Derfor vil Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt nu kræve, at spildevandsplanen i Kerteminde Kommune bliver revideret, så de uhygiejniske udledninger kan blive stoppet eller reduceret.