I det fynske folks tjeneste

Ulovlig australsk affaldsdestruktion

Miljømyndighedernes tilladelse til at kommunekemi i Nyborg kan destruere ekstremt farligt affald fra Australien er givet på forkert grundlag.

01:20

Destruktionen af det australske giftaffald er givet på forkert grundlag

1 af 2

Sagen om det australske affald breder sig. Og nu kommer sagen op på EU-plan.

Næstformanden i EUs miljøudvalg, Dan Jørgensen, Soc.dem, siger:

- Meget tyder på, at den miljøgodkendelse man har fået ikke lever op til reglerne. Så er det faktisk ulovligt i forhold til EU-lovgivningen, og så skal det jo stoppes.

Der er tale om mere end 10.000 ton af det meget giftige stof HCB, som stammer fra kemisk industri. I et par årtier har det ligget i et boligområde i sydney, australien.

Miljøminister risikerer EU-sag

Ifølge kommunekemi er der ikke andre, som kan håndtere affaldet og trods voksende protest fastholder miljøministeren tilladelsen, som der nu rejses tvivl om

Dan jørgensen er parat til at gå langt for at stoppe gifttransporterne

- For det første vil jeg skrive direkte til miljøministeren og klage over dette her og sige, du bliver nødt til at stoppe de her transporter. Og så vil jeg skrive til EU-kommissionen. Det er klart, jeg håber jo at ministeren af sig selv stopper det her. Hvis ikke hun gør det, ja så kan hun altså risikere at få en EU-sag på halsen.