I det fynske folks tjeneste

Ulovligt: Odense fyrede tre gravide på barselsorlov

Østre Landsret har afgjort, at det var i strid med loven, da Odense fyrede tre gravide ergoterapeuter

Det var ikke i orden, da Odense Kommune i 2010 fyrede tre gravide ergoterapeuter på barselsorlov. Det har Østre Landsret netop afgjort.

Fyringerne skete med den begrundelse, at der skulle spares på budgettet. Sagen var anlagt af Ligebehandlingsnævnet på vegne af Ergoterapeutforeningen.

Retten stadfæstede, at Odense Kommune ikke har ført bevis for, at fyringerne ikke hang sammen med, at de tre ergoterapeuter var på barsel.

Ergoterapeutforeningen førte sagen mod kommune og siden KL, der ikke mente, at der var tale om forskelsbehandling på grund af køn. Da de ikke kunne blive enige, valgte foreningen at indbringe sagen for Ligebehandlingsnævnet, som i 2012 afgjorde, at Odense Kommune ikke havde bevist, at fyringerne ikke skyldtes graviditet. Det tre ergoterapeuter blev tilkendt en godtgørelse på knap 90.000 kroner, som Odense ikke betalte.

Sagen gik videre til byretten, hvor Ligebehandlingsnævnet tabte sagen mod kommunen. Kammeradvokaten vurderede dog, at der på baggrund af dommens præmisser var grundlag for at føre sagen videre i Østre Landsret, der nu har truffet en afgørelse.

- Der er et vigtigt signal i, at Østre Landsret så klart i sin afgørelse fastslår, at man ikke kan afskedige gravide eller barslende, uden at det sker på et objektivt og velbegrundet grundlag, siger formand i Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager i en udtalelse.