Underskud i Sparekassen Faaborg

Sparekassen Faaborgs regnskab for første kvartal viser et samlet underskud på 21,3 millioner kroner. Sparekassen forventer dog at opfylde sine forventninger for 2013.

Sparekassen Faaborg arbejder på at rydde op i de mest risikable udlån, og Finanstilsynet har lavet en funktionsundersøgelse i sparekassen.

Efter kursreguleringer, nedskrivninger på lån og betaling af skat har sparekassen et underskud på 21,3 millioner i første kvartal af 2013.

Arbejdet med at rydde op fortsætter og sparekassens ledelse regner med at komme ud af 2013 med overskud