Underskud på dagblad

4,6 millioner kroner før skat - i underskud. Det blev resultatet i 2002 for Aktieselskabet Svendborg Avis, der udgiver Fyns Amts Avis.

-

4,6 millioner kroner før skat - i underskud. Det blev resultatet i 2002 for Aktieselskabet Svendborg Avis, der udgiver Fyns Amts Avis.

Ansvarshavende chefredaktør Ole C. Jørgensen kalder selv resultatet for klart utilfredsstillende, men påpeger at set i lyset af årets meget store indtægtstab er resultatet alligevel acceptabelt.

20 millioner kroner mindre
En af de store poster på regnskabets negative side kommer fra Tryksagsomdelingen Fyn. I 2001 var overskuddet før fællesomkostninger 22 millioner kroner. I 2002 blev det samme resultat kun 2 millioner kroner.

35 medarbejdere forlod virksomheden
I alt faldt virksomhedens omsætning med hele 75 millioner kroner, fra 306 millioner i 2001 til 231 millioner i 2002. En stor del af det indtægtstab klarede A/S Svendborg Avis ved omlægninger, her i blandt 35 medarbejdere, der måtte forlade virksomheden.

Flere annoncer, færre aviser
Fyns Amts Avis oplevede en fremgang på fem procent på annonceomsætningen, mens avisens oplag faldt mere end det øvrige marked. Alligevel forventer A/S Svendborg Avis et overskud på 5-7 millioner for 2003.