Undersøgelse: Arbejdsmarkedet er i vækst på Fyn

En ny undersøgelse viser, at erhvervslivet på Fyn har meget positive forventninger til fremtiden, men mange forudser mangel på kvalificeret arbejdskraft.

249 fynske virksomheder har i november deltaget i en stor arbejdskraftsundersøgelse gennemført af Fynsk Erhverv i Det Fynske Erhvervspanel.

Overordnet er konklusionen, at de fynske virksomheder har positive forventninger til fremtiden, hvor 49,9 procent af de adspurgte virksomheder forventer at skulle ansætte nye medarbejdere inden for kort tid.

I de seneste to år har 44,4 procent ansat flere, så tendensen peger den rigtige vej, mener Fynsk Erhverv.

- At halvdelen af de adspurgte regner med at ansætte flere medarbejdere inden for relativt kort tid er en meget tydelig indikator på, at der for alvor er optimisme hos de fynske virksomheder. Erhvervslivet regner med, at den positive udvikling fra de seneste år fortsætter, og at den bliver endnu bedre i den nære fremtid, sigerJytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

 

 

Kamp om de velkvalificerede

Undersøgelsen afslører dog også en vis bekymring for, om de fynske virksomheder fremadrettet vil være i stand til at tiltrække tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft.

Tre ud af fire deltagere i undersøgelsen forventer at kunen finde velkvalificeret arbejdskraft inden for de næste to år, og kun 70,2 procent forventer at kunne besætte alle ledige stillinger med velkvalificerede medarbejdere på længere sigt, eksempelvis om fem år. 

Og det kan blive en udfordring for Fyn.

- Det er selvfølgelig positivt, at et stort flertal af de fynske virksomheder forventer at kunne besætte deres ledige stillinger med kvalificerede medarbejdere, men når 25-30 procent af virksomhederne ikke forventer at kunne finde den nødvendige kvalificerede arbejdskraft de kommende år, så står vi over for en markant udfordring, siger Jytte Reinholdt.

Udfordringerne med at finde den rette, velkvalificerede arbejdskraft dækker ikke kun et enkelt område, men virker ifølge undersøgelsen som en bredt funderet opgave.

- Undersøgelsen viser, at det er velkvalificerede medarbejdere generelt, der kommer til at blive mangel på. Både faglærte og folk med mellemlange- og lange videregående uddannelser og ikke mindst specialister,  siger Jytte Reinholdt.

Blandt andet efterspørges håndværkere generelt, der efterspørges i undersøgelsen, og specialister inden for områder som IT, automation, 3D- og robotteknologi og sundhed, ligesom ingeniører, økonomiuddannede og handelsuddannede også efterspørges af mange.

Knap hver tredje peger på, at udfordringen med den manglende arbejdskraft skyldes for få uddannede, mens 15,3 procent peger på virksomhedernes beliggenhed på Fyn som en udfordring.

Fyn skal brandes

Flere uddannede og branding af Fyn og de fynske byer som attraktive områder at bo og arbejde i samt en mere positiv omtalte af de forskellige fag og  uddannelser er nogle af de bud, erhvervslivet selv peger på, for at  imødegå denne udfordring. 

- Det er bemærkelsesværdigt, at så mange nævner branding af såvel Fyn og deres virksomheds lokalområde som branding af deres specifikke branche som et effektivt tiltag til at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det viser, at positive fortællinger har stor indflydelse på, hvordan folk agerer. Derfor skal vi i fællesskab hjælpe til med at udbrede kendskabet om Fyn som et godt sted at bo og arbejde om som et centralt sted i Danmark i fremgang. Her har vi alle et ansvar, siger Jytte Reinholdt.