I det fynske folks tjeneste

Undersøgelse: Mange tolke kan ikke deres sprog ordentligt

Undersøgelser har tidligere afsløret omfattende inkompetence blandt tolke ansat i sundhedsvæsnet. Det bakker en undersøgelse fra Odense Universitetshospital op om.

Undersøgelse fra OUH har vist, at 41 procent af dansk-arabisk tolke var inkompetente.

Sprogfærdighederne blandt tolke ansat i tolkebureauer er igen under kritik.

En undersøgelse fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital har vist, at 41 procent af dansk-arabisk tolke var inkompetente.

I den forbindelse beskrev professor og overlæge på klinikken Morten Sodemann, hvordan en positiv hiv-test blev oversat til en glædelig, "positiv" nyhed, hvorefter patienten troede, at han var rask.

Dagbladet Information kan også fortælle om 51-årige Søren Rasmussen, der blev ansat som swahili-tolk i tre tolkebureauer - uden at kunne swahili vel at mærke.

Rigtig mange tolke er ude af stand til at tolke.

Morten Sodemann, professor og overlæge på indvandrermedicinsk Klinik, OUH

- Det er katastrofalt og udstiller, hvor absurd det her område er. Den ydelse, tolkebureauerne sælger, er ikke hæftet op på en faglighed, siger Tina Paulsen,der er lektor fra Aarhus Universitet, der i en årrække har forsket i tolkning.

Søren Rasmussen er hverken blevet sprogtestet eller bedt om at dokumentere sine påståede sprogkundskaber. Han søgte om at blive swahili-tolk hos bureauerne, fordi han vil udstille, hvor nemt det er at blive ansat som tolk i Danmark.

- Jeg kan sige goddag, godmorgen og bestille to kolde øl. Det er dét, siger han. 

Læs også Region Syddanmark afbryder samarbejde med tolke

Morten Sodemann fra Odense Universitetshospital mener, at historien om Søren Rasmussen bekræfter hans undersøgelses resultater.

- Rigtig mange tolke er ude af stand til at tolke. Jeg kan ikke forstå, at man patient- og retssikkerhedsmæssigt kan acceptere det her, siger han til Information.

Regionerne bruger hyppigt tolkning på sundhedsområdet. De seneste tal viser, at tolkningen kostede 122 millioner kroner i 2015.

Det ene tolkebureau, som Søren Rasmussen blev ansat i, er Tolkdanmark, der står for tolkningen på sundhedsområdet i tre af landets fem regioner: Hovedstaden, Sjælland og Midtjylland.

Desuden er han blevet ansat i Tolkecentret & TRAW Service, som før har haft en aftale med Region Nordjylland, og A2D Tolkeservice, som har en midlertidig aftale med Region Syddanmark.

De tre tolkebureauer siger, at der er sket en fejl, men ingen af dem har ønsket at stille op til interview med Information.