Undersøgelse: Skoleelever sover dårligt og har lavt selvværd

Onsdag udkommer Ungdomsprofilen fra SDU. Den viser, at en række gymnasie- og erhvervsskoleelever har det godt og trives, men vækker også bekymring hos forskerne.

Ungdomsprofilen 2014 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet er den største danske undersøgelse af gymnasie- og erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd, helbred og trivsel nogensinde..

Undersøgelsen er baseret på svar på 75.000 elever fra hele landet, og den viser, at de fleste elever har det godt, men der er flere områder, hvor de unge ikke trives.

- En større del af de unge har for eksempel lavt selvværd, de sover dårligt og er utilfredse med deres krop. Og vi ser, at mange har en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. De ryger og drikke meget, siger Janne Tolstrup, der er professor og forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed.

En del af de unge føler sig stressede, sover dårligt og har lavt selvværd. En stor del af pigerne er utilfredse med deres egen krop, og en fjerdedel af drengene synes, at de er for tynde.

I alt har 75.096 unge deltaget i undersøgelsen - 70.546 gymnasieelever, inklusiv HF og 4.550 erhversskoleelever.

Læs Ungdomsprofilen 2014 her