I det fynske folks tjeneste

Undren over sammensætning af Vollsmose-gruppe

Byrådet i Odense har godkendt sammensætningen af den nye kvarterløftsgruppe i Vollsmose. Men sammensætningen vækker undren.

-

Byrådet i Odense har godkendt sammensætningen af den nye kvarterløftsgruppe i Vollsmose. Men sammensætningen vækker undren.

Gruppen, der består af 20 mennesker, har kun et medlem med udenlandsk baggrund, der bor i Vollsmose. Og det til trods for at næsten to ud af tre beboere i Vollsmose har flygtninge eller indvandrerbaggrund. Det oplyser DR Fyn.

Lise Færch, der er leder af Vollsmosesekretariatet, er skuffet over at styregruppen ikke afspejler befolkningssammensætningen bedre. Udover den ene udlænding, der bor i Vollsmose, er der én anden udlænding i styregruppen. Han bor i Næsby, men arbejder i Vollsmose.