I det fynske folks tjeneste

Unge glade for bandeord

Halvdelen af de unge synes, at det er i orden at bruge bandeord, mens de ældre generationer ikke bryder sig om dem. Både unge og gamle er dog enige om det værste af alle bandeord, viser forskning fra SDU.

Det er Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet, der har forsket i befolkningens opfattelse af bandeord.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de unge mellem 13 og 14 år synes, at bandeord er helt i orden i daglig tale. Blandt de ældre over 65 år mener 94 procent at det er anstødeligt at bruge bandeord.

- Der skal mere til i dag, for at unge synes, at det lyder grimt. Bandeord er blevet en almindelig del af deres hverdag og derfor falder det dem mere naturligt at bruge disse ord - for dem er det bare et virkemiddel blandt flere, siger adjunkt Marianne Rathje, der har forsket i bandeord siden 2005 til SDUs hjemmeside.

Forskningen viser også, at der er stor forskel på hvilke bandeord, der er mest upopulære i generationerne. For satan og for helvede er de værste for ældre, mens skank eller gayfucker lyder grimmest blandt de unge.

Undersøgelsen er foretaget blandt 844 personer, og er en del af bogen 'Swearing in the Nordic Countries' som Marianne Rathje sammen med forskere fra Norge, Sverige, Finland og Litauen har udgivet.

Trods de store forskelle i opfattelsen af bandeord, er der dog på tværs af generationerne enige om hvilket bandeord, der er det allerværste. Det er nemlig ordet "luder".