Unge kan miste børnecheck

Seks ud af hundrede fynske unge laver ingenting. De er hverken i arbejde eller er i gang med en uddannelse. Det kan i fremtiden koste børnecheken.

Regeringen har en løsning på problemet med unge der ikke laver noget: Nemlig at tage børnechecken fra dem.

Nye tal fra Arbejderbevægelsen Erhvervsråd viser, at 5,9 procent eller knap seks ud af hundrede unge unge på Fyn ikke er i gang med noget.

Kan miste deres børnecheck

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) foreslår, at familierne kan miste deres børnecheck, som nu omlægges til en såkaldt ungeydelse, hvis deres søn eller datter mellem 15 og 17 år "ikke følger uddannelsesplanen, eller hvis den unge og forældrene ikke samarbejder, for eksempel ikke møder op til samtaler":

- Uddannelsesplan kan rumme meget brede udviklende aktiviteter: Udlandsophold, højskole, frivilligt arbejde, særlige talentudviklingsforløb (herunder elitesport, musik mv.) eller alternative undervisnings- og eller beskæftigelsesforløb, der efter en konkret drøftelse er aftalt mellem den unge, forældrene og kommunen i uddannelsesplanen, hedder det i VK-regeringens ungepakke.

Ungeydelsen vil ligesom børnechecken fortsat være på 2558
kroner per kvartal.