I det fynske folks tjeneste

Unge lægger Fyns Amts budget

Fyns Amt henter nu inspiration hos de 18-årige til, hvordan et amtsbudget skal lægges. I hvert fald får 30 unge chancen for at vise politikerne, hvordan de ville prioritere, hvis det var dem, der sad i amtsrådet.

-

Fyns Amt henter nu inspiration hos de 18-årige til, hvordan et amtsbudget skal lægges. I hvert fald får 30 unge chancen for at vise politikerne, hvordan de ville prioritere, hvis det var dem, der sad i amtsrådet.


De unge fra henholdsvis Social- og Sundhedsskolen i Svendborg, Tornbjerg Gymnasium og Tietgenskolen i Odense deltager mandag aften i et Budgetspil på amtsgården.


Som et led i kampagnen \"Valget er dit\", der skal få unge til at interessere sig for amts- og kommunalvalget, får de 30 unge lov til at lege politikere for en aften. De skal vælge og prioritere mellem en række besparelser og tiltag indenfor budgetet. Alle eksempler er hentet fra Fyns Amts egne amtsrådsmøder.