Unge langtidsledige bor på Fyn og Bornholm

Der er flest unge langtidsledige på Bornholm, Fyn samt Vest- og Sydsjælland, viser AE-Rådets analyse

Der bor flest langtidsledige unge mellem 25 og 29 år på Bornholm, Fyn samt Vest- og Sydsjælland. Her er flere gået ledige længe de seneste to år, mens langtidsledigheden er vokset beskedent i Nordsjælland samt Københavns by.

Det viser en Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet). I oktober 2010 gik 3,1 procent af de 25-29-årige langtidsledige målt i forhold til arbejdsstyrkens størrelse. Nu går 6200 fuldtidspersoner mellem 25 og 29 år langtidsledige mod 1600 for to år siden.

Langtidsledige omfatter aktiverede og folk på dagpenge eller kontanthjælp, som er såkaldt arbejdsmarkedsparate. Det betyder, at de ikke har andre problemer end ledighed. Folk på kontanthjælp er inddelt i matchgrupper efter, hvor meget de kan arbejde.

AE-Rådet har lavet sin analyse af langtidsledige efter Beskæftigelsesministeriets såkaldte forløbsdatabase DREAM.

I oktober var der 41 langtidsledige på Bornholm, 655 på Fyn, 630 i Vest-og Sydsjælland samt 624 i Nordjylland. Disse områder topper statistikken og ligger over eller på landsgennemsnittet på 3,1 procent af arbejdsstyrken.

I Nordsjælland gik 243 personer i oktober langtidsledige og 1132 personer i Københavns by. Begge områder ligger under landsgennemsnittet. Her er færre blevet langtidsledige de seneste to år end i de hårdest ramte udkantsområder.

AE-Rådets direktør Lars Andersen mener, at regeringen bør styrke den såkaldt aktive arbejdsmarkedspolitik. Der spares over en halv milliard kroner i aftalen "En aktiv beskæftigelsesindsats der virker", siger han.

- Man må målrettet give unge langtidsledige jobtilbud og opkvalificering, siger han.