I det fynske folks tjeneste

Unge mænd stortrives på landet

Unge mænd, der vælger at bo på landet, stortrives. For de får både frihed til at være sig selv og et godt netværk.

mejetersker landbrug høst mark korn

Det viser en sociologisk undersøgelse, der har set nærmere på, hvad der sker med mændene i denne tid, hvor unge kvinder i stigende grad flytter væk fra yderområderne.

Det fortæller DR.dk.
- Livet på landet tilbyder frihed og nogle andre værdier, som de unge mænd søger efter, siger forsker Jonathan Hermansen. Han har skrevet et speciale om, hvad der får de unge mænd til at blive på landet, mens de unge kvinder i stigende grad bosætter sig byerne.

Undersøgelsen er dels gennemført som spørgeskema-undersøgelse, hvor hele Fyn har deltaget, dels er der lavet kvalitative interviews med 12 unge mænd fra Horne på Fyn.