I det fynske folks tjeneste

Unikt dansk tvilling-register udbygges med blodprøver

Videnskabsminister Helge Sander har bevilget 20 mio. kr. til en udbygning af Det Danske Tvillingregisterved Syddansk Universitet, som gør det muligt at indsamle blodprøver på hovedparten af tvillingerne i registret.

SDU fylder gerne de tomme studiepladser med ansøgere, der ikke kom ind i første hug

- Registeret omfatter tvillinger, født gennem mere end 130 år, og er en enestående, internationalt anvendt databank, som har været udgangspunkt for ny viden om sundhedsforhold og sygdomsårsager. En udbygning af registeret med blodprøver vil give mange, nye forskningsmuligheder, siger Helge Sander.

Gennem 50 år har Det Danske Tvillingregister været en nationalt og internationalt meget anvendt ressource. På grund af sine omfattende epidemiologiske data på en stor befolkningsgruppe i kombination med det danske sundhedsregistersystem har registeret medvirket til at belyse komplekse helbredsforhold som fosterudvikling, sygdomme, livslængde og aldring.

Registrets store potentiale understreges af, at det ikke blot er fremtrædende forskergrupper fra Danmark, Europa og USA, der har anvendt Tvillingregisteret i deres forskning. Internationale virksomheder som Unilever og Nestlé har også gennemført projekter med udgangspunkt i Tvillingregistret.

I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen og regeringens historiske løft af den offentlige investering i forskning, blev der oprettet en national pulje på 600 mio. kr. for perioden 2007-2009 til støtte for investeringer i forskningens infrastruktur - dvs. til udbygning af særligt kostbare faciliteter og avanceret apparatur, instrumenter, databaser og forsøgsanlæg osv.

Infrastrukturpuljen har i 2007 modtaget knap 40 ansøgninger om etablering af nationale forskningsinfrastrukturer eller dansk deltagelse i internationale forskningsinfrastruktur for et samlet beløb på ca. 1,5 mia. kr.

Det Danske Tvillingregister