Universitet skal undersøge gople-invasion

Vandmænd, brandmænd og andre gopler forbindes ikke normalt med store problemer - højst med en irriterende kløe og rødmen. Men de bløde dyr er faktisk ved at blive et problem for europæisk fiskeri. Derfor er Syddansk Universitet blevet bedt om at hjælpe EU med at undersøge årsagen til, hvorfor der er for mange gopler i havene.

-

Vandmænd, brandmænd og andre gopler forbindes ikke normalt med store problemer - højst med en irriterende kløe og rødmen. Men de bløde dyr er faktisk ved at blive et problem for europæisk fiskeri. Derfor er Syddansk Universitet blevet bedt om at hjælpe EU med at undersøge årsagen til, hvorfor der er for mange gopler i havene.

\"Masseforekomster vækker bekymring, fordi de kan forårsage betydelige ødelæggelser af fiskeriet i fjorde og kystnære områder og store skader på havbrug og turisme,\" siger Hans Ulrik Riisgaard, der er lektor på Syddansk Universitets Marinbiologiske Forskningscenter i Kerteminde.

Goplerne æder fiskeæg og fiskelarver - derfor ødelægger de fiskebestanden.

Hans Ulrik Riisgaard skal sammen med ni andre institutioner undersøge, hvad man kan gøre for at løse gople-problemerne.