Upræcise adresser kan koste liv

Storcentre, hospitaler, universitet og havneområder skal have præcise adresser så ambulancer og brandbiler kan finde frem til nødstedte.

Dårlig eller ukorrekt skiltning kan således have store omkostninger, når ambulancer, brandbiler og politi skal nå frem.

Derfor har Ministeriet for by, bolig og landdistrikter bedt landets kommuner om at sikre præcise adresser overalt.

Hvide pletter på landkortet

Danmark har generelt et godt adressesystem, er der stadig hvide pletter på landkortet.

Derfor vil Odense og landets øvrige kommuner i løbet af 2015 kontakte ejere, lejere og administratorer i de områder, hvor der er for få adresser.

- Det er udmærket, at ministeriet har taget dette initiativ, for det kan være afgørende med en præcis adresseangivelse. I den forbindelse vil vi også gerne have meldinger fra borgerne. Hvis de opdager fejl eller mangler, kan de henvende sig direkte til Odense Kommune, så vi kan kigge på det. Man kan finde kontaktoplysningerne på odense.dk, siger kontorchef Lee Michael Pointing for Digitalisering og Geodata.

Se i videoen: Hvorfor er præcise adresser vigtige?