I det fynske folks tjeneste

Urealistisk med ambulance på 15 minutter

Det vil koste over 500 millioner kroner ekstra i Region Syddanmark, hvis ambulancen skal nå ud til alle inden for et kvarter. Regionen kalder det urealistisk.

Det er ikke realistisk at regionens yderområder, f.eks. Langeland, kan regne med en ambulance indenfor 15 minutter, fastslår region Syddanmark.

I ni ud af ti tilfælde når ambulancerne i Region Syddanmark ud til tilskadekomne borgere inden for 15 minutter. Og bedre bliver det ikke.

En beredskabsanalyse, som Region Syddanmark har udarbejdet viser, at man skal mere end fordoble ambulanceberedskabet, hvis man skal kunne nå ud i alle regionens yderområder inden for 15 minutter.
Og det vil koste omkring 500 millioner ekstra, viser ananalysen.

- Det er desværre ikke realistisk at nå ud i alle ender og kanter med ambulancer inden for 15 minutter, siger formanden for det præhospitale udvalg, Thyge Nielsen, Venstre.

Analysen blev diskuteret på regionsrådet i går.

Krav fra VK-regeringen

Målet om de 15 minutter stammer fra et krav, som VK-regeringen i sin tid satte for højeste udrykningstid for alle ambulancer.

-Vi er nødt til at finde andre løsninger i yderområderne, og det er vi allerede godt på vej, siger Thyge Nielsen.

I stedet for ambulancer mener regionen at man i stedet skal bruge de ressourcer, der er derude i forvejen.
For eksempel hjemmesygeplejersker, der kan nå frem med livreddende førstehjælp inden for få minutter.