Usikker fremtid for Fyns Statsskovdistrikt

Store rationaliseringer på vej i Miljøministeriet. 50 medarbejdere skal fyres i Skov- og Naturstyrelsen. Det kan betyde afskedigelser i Fyns Statsskovdistrikt. 

-

Store rationaliseringer på vej i Miljøministeriet. 50 medarbejdere skal fyres i Skov- og Naturstyrelsen. Det kan betyde afskedigelser i Fyns Statsskovdistrikt.

Seks nye landsdelscentre
Det er regeringens sparekniv, der rammer miljøområdet. Det betyder en omfattende omlægning af Skov- og Naturstyrelsen, der fremover kommer til at bestå af seks landsdelscentre. Det fynske center skal erstatte Fyns Statsskovdistrikt i Fåborg.

Fyringer på vej?
Skovrider Søren Strandgaard, Fyns Statsskovdistrikt siger til TV2/Fyn, at ingen på Fyn har fået en fyreseddel endnu.
\" Men, det betyder ikke, at der ikke kommer nogen.\"

Modarbejder hinanden
Når de seks nye landsdelscentre bliver etableret flyttes en del centrale opgaver og opgaver fra andre distrikter til Fyn.
\" Med fyringer hængende over hovedet og flere opgaver at se frem til har vi at gøre med to projekter, der arbejder mod hinanden,\" siger Søren Strandgaard.

Først til november bliver det afgjort, hvem der skal afskediges.