Usikkerhed om antallet af retskredse på Fyn

Når justitsminister Lene Espersen onsdag fremlægger sit lovforslag til en reform af politi- og retskredsene i Danmark, så er der kun regnet med én retskreds på Fyn.

Regeringen ønske om at omdanne hele Fyn til én retskreds har mødt voldsom modstand på især Sydfyn, og ministeren har tidligere antydet, at hun havde lyttet til kritikken fra Sydfyn.

Men i lovforslaget bliver der alligevel stadig kun opereret med en enkelt fynsk retskreds.

- Vi har valgt at holde meget striks fast i at en retskreds skal være bæredygtig både i forhold til antallet af borgere og antallet af sager, og der er vi tvivlende over for om Fyn kan bære to retskredse, siger justitsminister Lene Espersen(K).

Forhandlinger

Lovforslaget skal nu forhandles på plads mellem folketingets partier og det kan måske ende med at Fyn får opfyldt sit ønske.

- Jeg kan godt forstå at de fynske kommuner undrer sig, men lovforslaget er kun et oplæg, og det kan stadig forhandles på plads, så det ender med to retskredse på Fyn, siger Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti.

Heller ikke justistsministeren vil udelukke at Fyn får to retskredse.

- Vores udgangspunkt er at Fyn skal være en retskreds, men nu skal vi drøfte det med partierne og så må vi se hvad det ender med, siger Lene Espersen.