I det fynske folks tjeneste

Usikkerhed om jernbane-placering

Vestfyn får en hel ny banestrækning, hvis det står til regeringens nye trafikplan. Men hvor den nye strækning kommer til at gå, skal først til at afklares nu.

02:47

Vestfyn får en hel ny banestrækning, hvis det står til regeringens nye trafikplan. Men hvor den nye strækning kommer til at gå, skal først afklares nu.

1 af 2

Baneplanudvalget under Trafikministeriet udarbejdede i 1997 flere forslag til ny linieføring over Vestfyn. Men det er uklart, om det er de gamle forsalg der bliver taget frem igen.

- Det er for tidligt at sige, hvor den nye dobbeltsporede togstrækning skal ligge, men der bliver tale om en helt ny linieføring, siger formanden for Transportudvalget Benny Engelbrecht, Soc.dem.

Hele projektet skal stå færdigt omkring 2025, og den fynske banestrækning vil være det første der bliver sat i gang, siger Benny Engelbrecht.

- Af hensyn til beboerne på Vestfyn skal vi hurtigst muligt have en afklaring af den endelige linieføring, siger Benny Engelbrecht.

Nuværende bane er fra 1865

Den nuværende bane mellem Odense og Middelfart blev taget i brug i 1865. Den omkring 50 km lange bane har et bugtet forløb, og regionaltog betjener en rækkemindre lokale stationer med en del pendlingstrafik mod Odense og Middelfart.

Den nye bane anlægges en ny dobbeltsporet bane mellem Odense og Middelfart. Dermed kan den nuværende banelængde på 50,1 km afkortes med cirka 5 km. Banen anlægges til en hastighed på 200 km/t.

Hele strækningen vil komme til at koste 5,4 milliarder kroner.

Tre forslag til linieføring

Baneplanudvalget skitserede i 1997 tre forslag til linieføringen for en ny bane. I alle tre forslag benyttes det eksisterende spor de første 3,5 km vest for Odense.

I alternativ A anlægges 40,7 km dobbeltspor. Fra Blommenslyst til Ejby anlægges en dobbeltsporet bane på nordsiden af motorvejen. Herfra føres banen syd om Nørre Åby parallelt med højspændingsledningen til Svenstrup hvor den nye bane tilsluttes den eksisterende bane.

I alternativ B anlægges 30,1 km dobbeltspor. Indtil Ejby forløber banen som i alternativ A. Herfra anlægges banen retlinet til Nørre Åby, hvor den føres ind på den eksisterende bane. Fra Nørre Åby til Middelfart station benyttes den eksisterende bane.

Ved alternativ C anlægges 35,3 km dobbeltspor. Fra Blommenslyst til Ejby anlægges banen langs motorvejens nordside. Fra Andebølle anlægges banen retlinet mod Nørre Åby. Øst for Nørre Åby krydser den nye bane motorvejen og anlægges herefter i en blød kurve nord om Nørre Åby. Lige øst for Kavslunde føres banen ind på den eksisterende bane, hvorfra der er 6,2 km til Middelfart station.

Der anlægges en forgreningsstation vest for Odense ved Elmelund og en øst for Kavslunde, hvor det gamle og nye spor flettes sammen.

Mulig ny linieføring

Vis Ny jernbane på Vestfyn på et større kort


Vis Ny jernbane på Vestfyn på et større kort