Utilfredse kommuner får en ommer

Velfærdsminister Karen Jespersen (V) erkender, at udligningsreformen ikke virker efter hensigten på det sociale område.

Borgmesteroprøret mod udligningsordningen på det sociale område ser ud til at lykkes. I hvert fald var velfærdsminister Karen Jespersen (V) meget lydhør, da gruppen af utilfredse borgmestre fremlagde deres synspunkter i aftes.

- Det var et rigtig godt møde. Vi fik drøftet tingene meget grundigt, og ministeren erkender, at ordningen ikke fungerer efter hensigten, siger Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann (S), der har samlet 22 kommuner i kamp for en bedre udligningsordning.

Kommunerne har kritiseret, at borgerne får dårligere service og skal betale mere i skat i en række kommuner, fordi de sociale udgifter i kommunerne er højere end kompensationen fra staten. Karen Jespersen har tidligere afvist at ændre ordningen og har heller ikke ønsket at mødes med borgmestrene.

- Aftalen er nu, at ministeren mødes med forligspartierne for at drøfte et nyt kommissorium, så der kan findes en bedre fordelingsnøgle med en mere præcis sammenhæng mellem beregningsgrundlag og praksis, siger Lars Erik Hornemann.

De utilfredse kommuner mødes den 13. marts i Middelfart med toppen af Kommunernes Landsforening i skikkelse af KL-formand Erik Fabrin (V) og næstformand Anker Boye (S).