Vækst i vandkanten

Hvis politikerne vil, er der masser af jobs at hente i vandkanten indenfor den maritime industri. Her er Danmark et af de førende lande i verden, med en viden og know-how og ekspertise indenfor miljø og teknologi.

Nu peger organisationsformændene på, at Danmark har brug for at gennemføre en blå vækstplan. Ikke i partipolitisk forstand, men en maritim vækstplan. Der er nemlig meget at hente. Både på det blå hav og med de maritime erhvervs store aktiviteter på land.

 

Vi mener, at det er på tide at hæve ambitionsniveauet og stræbe efter, at Danmark skal være en af de globalt førende maritime nationer”

 

Sådan lyder det fra formand Claus Jensen, CO-industri/Dansk Metal, formand Thomas S. Knudsen, Danske Maritime, og formand Claus V. Hemmingsen, Danmarks Rederiforening. Udmeldingen kommer op til konferencen ”Vækst i vandkanten”, som de tre organisationer afholder på Christiansborg i dag torsdag den 26. november 2015. Der er flere politikere på talerlisten, herunder erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Vækst kræver stærkere samarbejde

Danske rederier og udstyrsproducenter afsætter 75 procent af produktionen af varer og tjenester uden for landets grænser, og den maritime klynge står i dag for 25 procent af Danmarks samlede eksport.  I kraft af at store rederier som f.ek.s Lindø er væk, stiller det et større krav til samarbejde mellem leverandører og værfter.

 

 Vi skal blive bedre til at samarbejde på tværs – det er noget af det, der virker i forhold til klyngedannelser”

Det siger Charlotte Kirkegaard Flugt, der er forretningsudvikler og står for internationalisering i den Fynske Maritime Klynge.

 

Fyn er sammen med Nordjylland et af knudepunkterne i den maritime industri. Den fynske klynge tæller 90 medlemmer fra hele værdikæden lige fra producenter til underleverandører, rådgivere, survey-folk, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Ofte er man i små og mellemstore virksomheder slem til kun at kigge ned i papirerne og klare hverdagen, det kniber med at tænke på udvikling.

 

”Det er en meget konservativ branche, der skal andre midler til at skubbe på innovationen. Man gør tingene som man plejer at gøre og  som man altid har gjort. Det er en branche der nogen gange lukker sig lidt om sig selv”, siger Charlotte Kirkegaard Flugt.

 

Et stærkere samarbejde mellem industrien og uddannelsesinstitutionerne og flere innovationsprojekter, hvor man kobler forskere og studerende sammen med virksomhederne og hjælper med at finde fondsmidler, kan være med til at flytte virksomhederne og gøre dem mere parate til innovation.

 

Nye tal fra Søfartsstyrelsen viser, at hver beskæftige i den samlede danske maritime klynge skaber dobbelt så meget værdi som gennemsnittet af det danske arbejdsmarked. Så der er vækstmuligheder og mange arbejdspladser at hente.

Følg debatten fra Christiansborg direkte på TV2/Fyn fra kl 14.30