Vækstfonden ligeglad med Fyn

Ingen fynske projekter indgår i Vækstfondens planer, selvom et fynsk-sydjysk investeringsselskab har forhandlet med fonden i et års tid.

-

Ingen fynske projekter indgår i Vækstfondens planer, selvom et fynsk-sydjysk investeringsselskab har forhandlet med fonden i et års tid.


Vækstfonden blev oprettet med det formål at skyde statsmidler i såkaldte ventureselskaber. Deres formål er så at investere i virksomheder og dermed skabe udvikling og arbejdspladser.


Ventureselskabet \"Generationsskifte & Vækst A/S\" har Middelfart Sparekasse som største aktionær. Selskabet har de senere år investeret i syv virksomheder med 250 arbejdspladser i det fynsk-sydjyske område. Det har også forestået krisestyring og hjulpet med at skaffe ekstern kapital til virksomheder.


Men der mangler penge til de mange investeringsmuligheder. Derfor har \"Generationsskifte & Vækst A/S\" i næsten et år forhandlet med Vækstfonden for at skaffe mere kapital. Hidtil forgæves.


Vækstfonden er snart klar med en række initiativer, både til landsdækkende og regionale ventureselskaber; men ingen af dem dækker Fyn og Sydjylland.


Direktøren for Middelfart Sparekasse, Hans Erik Brønserud, mener, at Vækstfondens forhåndskrav til samarbejdspartnere er uacceptabelt store.


Derfor appellerer han, som hovedaktionær i \"Generationsskifte & Vækst A/S\" til, at Vækstfonden slækker på kravene.


\"Vækstfondenvil jo gerne have et ventureselskab med flere hundrede millioner kroner fra starten. Det har ikke vist sig muligt. Jeg synes derfor, de skulle tage vores appel som en invitation til at komme videre. Det hindrer jo ikke, at der senere skabes en stor fond\", siger Hans Erik Brønserud.