I det fynske folks tjeneste

Vækstplan gør det bedre at holde konferencer på Fyn

Regeringens Vækstplan, der netop er indgået, vil gøre det mere attraktivt at afholde konferencer på Fyn.

Med Vækstplanen øges momsfradraget for virksomheder nu fra 50 til 75 procent på hotelophold til gavn den fynske hotelbranche og beskæftigelse.

Men der er behov for differentieret moms for hotelbranchen, så den kan konkurrere på lige vilkår med nabolandene.

Det mener Tom Pelle fra Best Western Hotel Svendborg.

Med aftalen øges momsfradraget for virksomheder nu fra 50 til 75 procent på hotelophold, hvilket vil gavne den fynske hotelbranche og beskæftigelse.

Med sin centrale beliggenhed midt i Danmark har Fyn en relativt høj andel af hoteller og konferencesteder, som især beskæftiger sig med de konferencer og kongresser, som erhvervslivet afholder.

- Det er et positivt træk, som vi håber, vil betyde flere og længere konferencer på danske hoteller og konferencesteder. Men skal vi kunne konkurrere med for eksempel Sverige og Tyskland, hvor hotel- og restaurationsbranchen betaler en væsentligt lavere moms, så er der behov for at indføre differentieret moms for vores indkøb, så vi kan få vores omkostninger og dermed priserne ned på et konkurrencedygtigt niveau, udtaler Tom Pelle, direktør, Best Western Hotel Svendborg og bestyrelsesmedlem i Udvikling Fyn.

Fald i erhvervsturisme

At der er behov for at gøre noget på området, understreges af, at antallet af erhvervsturister på Fyn er faldet fra 452.000 i 2008 til 387.000 i 2012. Det hjælper momsnedsættelsen forhåbentligt på.

- Det bliver mere attraktivt at vælge Fyn som konferencested for virksomheder og organisationer nu, fremfor for eksempel Sverige, som vi har set i de senere år. Derfor er det vigtigt, at vi får fortalt virksomheder og organisationer især i hovedstadsområdet om alle de tilbud vi har på Fyn, udtaler Rasmus Hessum Hansen, forretningschef for Turisme & Event i Udvikling Fyn.

Udvikling Fyn arbejder tæt sammen med Inspiring Denmark om at tiltrække store internationale konferencer til Fyn.

Desuden står Udvikling Fyns Event & Konferencebureau for konferencehåndtering og salg af både internationale og nationale konferencer.

Modsat ferieturismen er erhvervsturismen ikke begrænset til sommerhalvåret, og dermed er den med til at skabe omsætning hele året, ikke kun i hotelbranchen, men også i restaurationsbranchen og hos de fynske attraktioner.

Fakta

•I 2012 havde Fyn 387.000 overnattende erhvervsturister, som genererede en samlet omsætning på over 1 mia. kr.
•Der er mere end 200 møde- og konferencelokaler på Fyn, som kan rumme op til 5000 personer.
•Der er ca. 3000 hotelværelser på hele Fyn.
•En dansk erhvervsturist (dvs. en møde- eller konferencedeltager) har et gennemsnitligt døgnforbrug på kr. 2640 mens beløbet er kr. 3030 for en udenlandsk erhvervsturist (kilde: VisitDenmark, 2011).
•Udvikling Fyn Event & Konferencebureau har i 2012 været med til at tiltrække og afvikle en række events og konferencer med 50 – 1000 deltagere.
•Udvikling Fyns Event & Konferencebureau vurderer, at der er et stort, uudnyttet potentiale for Fyn som møde- og konferenceområde.