Værdifulde fisk skal have særstatus

Forbuddet mod bierhvervsfiskeri i Odense Fjord skal gælde hele landet, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

Værdifulde fiskearter som laks, havørred, sandart, gedde og aborre skal have særstatus som "sportsfiske-arter", som erhvervsfiskere skal holde sig fra.

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund med henvisning til, at det rekreative fiskeri omsætter for omkring tre milliarder kroner årligt. Hvilket er mere end golfsporten omsætter for i Danmark og viser sportsfiskeriets samfundsmæssigt potentiale.

- Vi kan se, at det er en meget bedre ressourceudnyttelse, hvis fiskearter som laks, havørred og gedde kan fiskes bæredygtigt i det rekreative fiskeri i stedet for, at der erhvervsfiskes på dem, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund

Forbundets forslag betyder i praksis, der skal indføres et totalt omsætningsforbud for arterne, og at de derfor ikke kan sælges af erhvervs- og bierhvervsfiskere.

Desuden skal der tages specielt hensyn til sportsfiske-arterne i forvaltningen af fiskeriet, som det eksempelvis er sket i Odense Fjord. Her har man med en ny bekendtgørelse netop forbudt bierhvervsfiskeriet for at beskytte den værdifulde havørred.

- Ser vi eksempelvis på vores absolut mest populære sportsfisk i dag, havørreden, så regner vi med, at den vilde bestand højst udgør 33 procent af det potentiale, der ligger i Danmark, fiskeribiolog i sportsfiskerforeningen, Kaare M Ebert.

- Kan vi fjerne erhvervsfiskeriet visse steder vil vi hurtigt se en vækst i nogle af de sårbare bestande.

Også bestandene af gedder, aborrer og sandart er presset af overfiskeri i søer og kystnære områder, hvor der erhvervsfiskes.

Med fokus på kystturismen i Danmark udgør det rekreative fiskeri et stort potentiale ikke mindst i de økonomisk sårbare yderområder også kaldet Udkantsdanmark.