I det fynske folks tjeneste

Valdemars Slot har hul i pengekassen

Driften hænger ikke sammen på Valdemars Slot. Uenighed i bestyrelsen om regnskabet, hvor Caroline Fleming og hendes far er i mindretal.

De mange fredede bygninger og udgifterne til vedligeholdelse bliver ved med at dræne Valdemars Slots pengekasse.

I det seneste regnskabsår gav driften et underskud på 3,2 millioner kroner, og lægger man renteudgifterne til lån oveni, havner man på et underskud på 5,7 millioner kroner før skat, viser det netop offentliggjorte regnskab fra Valdemars Slot Gods A/S.

Årets underskud følger oven på en række underskud de senere år og er årsag til, at godsets formue - egenkapital - nu er i minus med 5,5 millioner kroner. Det skal sammenholdes med, at godset har kortfristede gældsforpligtelser på 8,8 millioner kroner, der skal betales inden for et år, og en langfristet gæld på knap 80 millioner kroner.

Ifølge en note til regnskabet er den fortsatte drift betinget af, at selskabet har adgang til kredit.

Det kan godset dog regne med i hvert fald de næste 12 måneder lyder beskeden fra en af godsets væsentlige långivere.

Godset har lån til realkreditinstitutter på 44 millioner kroner, men har derudover anden gæld på 36 millioner kroner.

Det er netop den sidste post, der er omdrejningspunktet for diskussion i selskabet.

Caroline Fleming og hendes far Niels Krabbe Juel-Brockdorff er uenig med resten af bestyrelsen i, at en stor del af posten "anden gæld" er opført som en gældsforpligtelse i regnskabet.

Tidligere har den været såkaldt ansvarlig lånekapital, og det har den fordel, at man kan lægge den til egenkapitalen, der pludselig ville se langt bedre ud og ikke være i minus. Desuden skal man ikke betale renter af gælden.

Revisor giver dog bestyrelsesflertallet, der bl.a. tæller eksmanden Rory David Fleming, ret i den måde, den har valgt at postere gælden på.