Vand forsvandt på Nordfyn

600 brugere på Nordfyn måtte en stor del af lørdag aften undvære rent vand. Et brud på ledningsnettet var formentlig årsagen. Ca. kl. 21.30 var der atter vand i hanerne, men med mindre tryk.

-

600 brugere på Nordfyn måtte en stor del af lørdag aften undvære rent vand. Et brud på ledningsnettet var formentlig årsagen. Ca. kl. 21.30 var der atter vand i hanerne, men med mindre tryk.

Vandet forsvandt pludseligt i hanerne for 600 brugere i Krogsbølle, Emmelev, Agernæs, Tørresø, Bårdesø, Egense og Norup mellem kl. 17 og kl. 18. Årsagen er formentlig et træ, der er væltet ned over en vandledning, oplyser Mogens Stougaard fra Nordfyns Vandværk. Kort efter gik strømmen også, så det var umuligt at lokalisere nøjagtig hvor bruddet havde fundet sted.

Nu er der fundet alternative veje at lede vandet af, så brugerne igen har vand. Dog må der påregnes lavere tryk i hanerne, da belastningen er stor.

Søndag vil vandværkets folk lede efter ledningsbruddet, og reparere skaderne.