Vand fra fynsk motorvej skal undersøges

Vandet på den nye motorvej mellem Odense og Svendborg skal undersøges for forurening. Det er Aalborg Universitet, der skal klarlægge om regnvandet er med til at forurene jorden omkring motorvejene.

-

Vandet på den nye motorvej mellem Odense og Svendborg skal undersøges for forurening. Det er Aalborg Universitet, der skal klarlægge om regnvandet er med til at forurene jorden omkring motorvejene.

Regnvand, der løber af motorveje, indeholder bl.a. stoffer fra bilernes udstødning, olierester, materiale fra dæk og bremser og stoffer fra vejens asfalt.

I dag ledes regnvandet til bassiner langs vejene og derefter urenset videre til bl.a. vandløb. Men amterne har presset på for at få undersøgt konsekvenserne af den direkte udledning, og derfor er Odense - Svendborg strækningen samt Herning - Brande motorvejen udpeget som forsøgsstrækninger.

Vejdirektoratet betaler 2,7 mio. kr for undersøgelsen. Resultaterne vil først forelægge om syv-otte år.