Vandet i Søndersø frikendt

Embedslægen for Fyn ophævede mandag et påbud om at drikkevand fra Søndersø Vandværk skulle koges før brug. Kogepåbuddet blev indført efter fund af colibakterier i vandet i onsdags.

-

Embedslægen for Fyn ophævede mandag et påbud om at drikkevand fra Søndersø Vandværk skulle koges før brug. Kogepåbuddet blev indført efter fund af colibakterier i vandet i onsdags.

En rutinemæssig kontrol af vandet på en skole viste i onsdags, at der var såkaldte e-colibakterier i det. Derfor blev der straks indført kogepåbud for op mod 2000 husstande i Søndersø. Dvs. at vandet skal koges inden det drikkes eller bruges til madlavning.

Men efterfølgende prøver har været rene. Derfor ophæves kogepåbuddet foreløbig fra mandag.

Forbrugere, der ikke har brugt vand i nogle dage, opfordres til at skylle egne ledninger ved at lade alle husets vandhaner løbe i et kvarter.

Holder øje
Myndighederne vil dog følge op med flere kontrolprøver og skærpet tilsyn af Søndersø Vandværk, indtil man er helt sikre på, at vandet ikke er forurenet.

Det er endnu uvist, hvordan der kunne optræde colibakterier i prøven i sidste uge. En formodning går på, at bakterierne er kommet ind i systemet i forbindelse med noget arbejde på ledningsnettet i området fornylig.

Det er bl.a. det, det opfølgende kontrolarbejde skal prøve at opklare. Chancen for at finde årsagen betegnes dog som lille, eftersom de fundne mængder af bakterier var meget små.