Vandmiljøet i bedring

Det fynske havmiljø fik det bedre i 2003. Det er blandt andet et resultat af mange års indsats for at udbygge spildevandsrensningen og nedbringe tabet af næringsstoffer fra landbruget, men det skyldes også, at 2003 var tørt og solrigt. Afstrømningen af næringsstoffer til de fynske kystvande var derfor lavere end normalt.

-

Det fynske havmiljø fik det bedre i 2003. Det er blandt andet et resultat af mange års indsats for at udbygge spildevandsrensningen og nedbringe tabet af næringsstoffer fra landbruget, men det skyldes også, at 2003 var tørt og solrigt. Afstrømningen af næringsstoffer til de fynske kystvande var derfor lavere end normalt.

Men også i sommeren 2003 var store dele af de fynske kystvande ramt af iltsvind. Havmiljøet led desuden endnu af skadevirkningerne af det voldsomme iltsvind i 2002, og i mange områder var bunddyrslivet stadig alvorligt svækket eller helt dødt.

Indsatsen for et bedre vandmiljø omkring Fyn fortsætter, ifølge amtet er der stadig brug for en ihærdig indsats.