Vandværker efter giftfund: Beskyt vigtige boringer

Vandværkernes organisation beder om politisk hjælp til at beskytte de vigtigste vandboringer mod pesticider.

Der bliver fundet rester af sprøjtemidler i en større andel af vandværkernes boringer nu end tidligere.

I mere end halvdelen af de undersøgte boringer i de første fire måneder af 2021 er der fundet pesticidrester. Det får vandværkernes brancheorganisation, Danva, til at bede politikerne om hjælp.

De vigtigste vandboringer skal beskyttes bedre, mener Claus Vangsgård, der er seniorkonsulent hos Danva.

- På små øer kan det eksempelvis være, at der ikke sprøjtes over det eneste grundvandsmagasin på øen.

- Og det kan også være, at der ikke skal placeres et sommerhusområde oven på magasinet, hvis der ikke kommer et sprøjteforbud på plads, siger han.

Ifølge ham er det især vigtigt at beskytte boringer på små øer, som ofte kun har en enkelt kilde, samt at passe bedre på ved de boringer, der sikrer drikkevand til de største byer.

Udmeldingen kommer, efter at Jyllands-Posten har kunnet berette, at andelen af sprøjtemidler, der bliver opdaget, er stigende.

Ud af 572 vandboringer er der konstateret pesticidrester i 57,9 procent i årets fire første måneder. Det viser målinger for indholdet af pesticidrester i aktive vandværksboringer på landsplan, som Danmarks Naturfredningsforening har fået et udtræk af.

I 2016 var andelen til sammenligning 25,2 procent. Her skal det dog oplyses, at vandværkerne siden sommeren 2018 er blevet pålagt at udvide overvågningen for indhold af pesticidrester.

Derfor kan fund i flere boringer ikke nødvendigvis forklares med, at der bruges flere sprøjtemidler, mener Peter Roslev, lektor i miljøteknologi ved Aalborg Universitet.

- Det afspejler måske mere, at man i dag kigger efter flere forskellige pesticider, end man gjorde tidligere. Og at man måske også kigger steder, hvor man ikke har kigget tidligere, siger han.

Vandværkers opgave at levere rent vand

Selv om der bliver gjort flere pesticidfund, er en større andel af fundene under de fastsatte grænser for, hvor meget der maksimalt må være i drikkevandet. Det vurderes, at midlerne ikke udgør nogen sundhedsrisiko, når de er under grænseværdierne.

- Der er selvfølgelig altid nogle ubekendte. En af dem er, at man ikke kender effekten af de mange forskellige kombinationer, når de mange forskellige pesticider optræder sammen.

- Den her cocktail-effekt vil altid være den ukendte faktor, når man indtager vand med mange pesticider. Også selv om koncentrationen er lav, siger Peter Roslev.

Claus Vangsgård anerkender, at det er vandværkernes opgave at levere rent drikkevand til borgerne.

- Men vandværkerne kan ikke trylle. Vi har nu engang det vand, som ligger under vores boringer, og så må vi forsøge at få det bedst mulige ud af de ressourcer, vi har, med de problemer, der måtte være det enkelte sted, siger han.

Han påpeger, at det ofte er både dyrt og tager meget lang tid at få nye boringer, hvis en eksisterende enten bliver forurenet eller ikke kan levere nok vand.

I hovedstadsområdet kan det tage mere end et årti at få godkendt en ny plads til en boring og få den i drift, fortæller Claus Vangsgård.

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: