Varme fra støbejern bliver til fjernvarme

Overskudsvarme fra produktionen af støbejern hos firmaet Tasso A/S bliver nu til varme i 175 fynske parcelhuse.

Det er Fjernvarme Fyn A/S, der har indgået en aftale med Tasso A/S om at udnytte overskudsvarmen fra produktionen af støbejern til fjernvarme. Anlægget til udnyttelse af overskudsvarmen forventes i drift i løbet af foråret 2014.

Tasso A/S i Odense er af Europas største producenter af strengstøbte profiler i grå- og sejjern, der blandt andet anvendes til hydraulik, transmission og glasindustri. Virksomheden eksporterer mere end 80 procent.

I følge Fjernvarme Fyns beregninger kan overskudsvarmen fra støbejernsproduktionen forsyne 175 parcelhuse med varme om året. Samtidig undgår virksomheden, at store energimængder går tabt.

- Projektet er godt for miljøet. I dag forsvinder overskudsvarmen fra køling af procesvand som damp ovenud af vores to køletårne. Når overskudsvarmen udnyttes i fjernvarmenettet, og køletårnene stoppes, sparer vi årligt 5.600 m3 vand. I forbindelse med projektet etableres et nyt pumperum. Herved sparer vi årligt 200.000 kWh el på energioptimeret pumpedrift. Anlægget forberedes, så vi senere kan tilkoble energiopsamling fra yderligere kilder i virksomheden, siger Bjarne Faurbye, der er teknisk chef ved Tasso.