Vejarbejder generer pinse-trafik

Store vejarbejder vil give længere rejsetid i pinsen.

Hvis man planlægger et familiebesøg i pinsen - eller måske en hurtig miniferie - skal man huske at lægge ekstra rejsetid ind i planerne. Især hvis man skal køre tværs gennem landet. Der oplyser Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet er i gang med en række større vejarbejder forskellige steder. Vejarbejder, der må forventes at påvirke trafikafviklingen, ikke mindst i forbindelse med den øgede rejseaktivitet, der finder sted i pinsedagene.

Man skal regne med at bruge længere tid end sædvanligt på rejsen, hvis man skal forbi de to store vejarbejder på den Fynske Motorvej, nemlig det korte stykke forbi rampebyggeriet ved Odense og det store asfaltarbejde mellem Nørre Aaby og Middelfart.

Det gælder også på den sydlige del af Køge Bugt Motorvejen. Her er Vejdirektoratet i gang med at udvide motorvejen. Og det kan meget vel medføre forlænget rejsetid.

Helt generelt forventer Vejdirektoratet især øget trængsel og risiko for kødannelser på vejene, når pinsen starter og slutter - altså fredag den 22. maj og mandag den 25. maj.

Om fredagen er der især risiko for tættere trafik i myldretiden på udfaldsvejene fra de store byer.

Og 2. pinsedag handler varslingen især om tæt hjemrejsetrafik i retning fra Jylland mod Sjælland.