Vejr-kaos på Fyn

Politiet over hele Fyn fortæller samme historie:Træer er væltet over hele øen og blokerer mange veje, bl.a. hovedveje ved Assens og motorvejen ved Nyborg, hvor det østgående spor mellem afkørsel 45 og 46 er blokeret

-

Vejr-status for Fyn lørdag kl.  17.50 :

 Politiet over hele Fyn fortæller samme historie: Træer er væltet over hele øen og blokerer mange veje, bl.a. hovedveje ved Assens og motorvejen ved Nyborg, hvor det østgående spor mellem afkørsel 45 og 46 er blokeret

Flere af politikredsene (Odense, Assens, Nyborg) vil først rydde træerne væk fra vejene når stormen lægger sig. Storebælt, Svendborgsund, Langelandsbroen og den nye Lillebæltsbro er lukket, og bliver tidligst åbnet kl. 22. Den gamle Lillebæltsbro er stadig åben.

Ved Odense SØ afkørslen har stormen revet vejskilte og afspærringer op ved et vejarbejde. op mod 90% af skiltene er fløjet væk, og politiet er igang med at rydde op. Odense politi har indkaldt ekstra mandskab og hjemmeværnet er igang med at oprette en komandostation, der kun tager sig af stormen.

Der er væltede elmaster ved Assens og risiko for livsfarlige elektrisk stød. I Kerteminde ved Klintevej / Store Skov er der helt spærret af træer og politiet har opgivet at rydde området

Alle politikredse råder folk til at blive inde.

-Det er tåbeligt at gå udenfor, siger vagthavende ved Middelfart politi

Færgerne i det sydfynske sejler tidligst i aften efter kl. 22.