I det fynske folks tjeneste

Velfærdsteknologi på nettet

Projektet Patient at home har lagt en række eksempler på landvindinger indenfor velfærdsteknologi ud på sin hjemmeside.

Foto: Arkiv / Ole Holbech

Der er eksempler på en række forskningsprojekter, for eksempel brug af sensorer og 3 D optisk scanning til behandling af diabetiske fodsår og babykuffert til barselsforældre.

Patient at Home er en åben innovationsplatform med det formål at fremme samarbejde mellem fire parter med interesse i udvikling af teknologi til sundhedssektoren: virksomheder, forskere, sundhedspersonale og patienter/borgere.

Målet er ikke mindst at sætte patienter i stand til at klare sig selv mest muligt derhjemme.

Portalen har fysisk adresse på Syddansk Universitet.

Besøg Patient at Home