Velfærdsteknologi på nettet

Projektet Patient at home har lagt en række eksempler på landvindinger indenfor velfærdsteknologi ud på sin hjemmeside.

Der er eksempler på en række forskningsprojekter, for eksempel brug af sensorer og 3 D optisk scanning til behandling af diabetiske fodsår og babykuffert til barselsforældre.

Patient at Home er en åben innovationsplatform med det formål at fremme samarbejde mellem fire parter med interesse i udvikling af teknologi til sundhedssektoren: virksomheder, forskere, sundhedspersonale og patienter/borgere.

Målet er ikke mindst at sætte patienter i stand til at klare sig selv mest muligt derhjemme.

Portalen har fysisk adresse på Syddansk Universitet.

Besøg Patient at Home