Velvilje over for drastisk reduktion i skarvbestanden

Skarvens udbredelse truer bundgarnsfiskeriet i Danmark, og nu vil fiskerne have skudt trefjerdedel af fuglebestanden. Politikerne er positive over for fiskernes forslag. 

-


Tre ud af fire skarver risikerer nu at blive skudt

Skarvens udbredelse truer bundgarnsfiskeriet i Danmark, og nu vil fiskerne have skudt størstedelen af fuglebestanden. Politikerne er positive over for fiskernes forslag. 

Danmarks Fiskeriforening, Kreds Syd, har netop haft foretræde for Miljø- og planlægningsudvalget i Folketinget.

- Hvis vi ikke får gjort noget ved skarverne, så er jeg bange for at bundgarnsfiskeriet uddør, siger Arne Buch, fmd. for Danmarks Fiskeriforening, Kreds Syd.

Problemet er, at den store sorte fugl æder fiskeynglen og dermed reducerer fiskernes indtjeningsgrundlag. 

- Vores ønske er, at skarvbestanden bliver reduceret til en fjerdedel, siger Arne Buch.

Og politikerne er ikke afvisende over for fiskernes forslag om at foretage nedskydning fra skarvernes reder.

- Det lyder som et rimeligt forslag, så bliver der plads til både skarven og bundgarnsfiskerne, siger næstfmd. i Miljø- og planlægningsudvalget, Mogens Nørgård Petersen fra Kristendemokraterne.

Også fra regeringspartiet Venstre er der forståelse for fiskernes problemer.

- Jeg ved ikke om en reduktion til en fjerdedel er passende, men bestanden skal ned, og det er en sag vi må have op hurtigst muligt, siger formanden for udvalget, Eyvind Vesselbo(V).