Venstre åbner for konservativt kristendomsønske

Det er muligt, at det skal være sværere at slippe for kristendom, lyder det fra Venstre.

Venstre er åbne over for at gøre det sværere at blive fritaget for kristendomsundervisning.

Det siger partiets folkeskoleordfører Louise Schack Elholm som reaktion på den konservative politiske ordfører Mai Mercados ønske om at gøre kristendomsundervisningen i folkeskolen obligatorisk.

- Jeg er åben over for at stramme an på det her område, for kristendomsundervisningen er oplysende, ikke forkyndende. Og det kan være med til at give folk en idé om, hvad det er for et samfund, vi lever i, siger Louise Schack Elholm.

Mai Mercado slår i en kronik i Berlingske Tidende til lyd for, at kristendommen bør fylde mere i den offentlige debat. Hun ønsker, at der kommer en times ekstra ugentlig kristendomsundervisning, og så skal det ikke længere være muligt for forældre at få børnene fritaget fra timerne.

Louise Schack Elholm vil ikke umiddelbart sige ja til at gøre kristendomsundervisningen obligatorisk, men der skal muligvis være strengere betingelser for, at eleverne kan slippe for timerne, mener Venstre.

- Det er oplysende over for, hvilken tro det danske samfund bygger på, siger hun.

Både Skolelederforeningen og Religionslærerforeningen mener, at det ville være en god idé at omdøbe faget til religion, hvis det skal være obligatorisk.

Religionslærerforeningens formand, John Rydahl, mener at selve navnet på faget er misvisende, da faget oplyser om mange religioner. Men det er Louise Schack Elholm ikke enig i.

- Der er andre religioner med, men der er ingen tvivl om, at vi i Danmark har en folkekirke, bygget på kristendommen. Derfor synes jeg, at det er helt i orden, at det bliver kaldt kristendomsundervisning, og kristendommen får forrang, siger hun.