Ventelisten udryddet for hjertepatienter

Hjertepatienter, der venter på at blive opereret, kan nu komme til efter 2-3 uger, og det betyder i realiteten, at ventelisten er udryddet.

Ekstra bevilling har øget kapaciteten

Hjertepatienter, der venter på at blive opereret, kan nu komme til efter 2-3 uger, og det betyder i realiteten, at ventelisten er udryddet.

Det er en målrettet indsats og ikke mindst en ekstra bevilling på 14 mio. kr. fra amtsrådet, der nu har udryddet ventelisten til kirurgiske indgreb i hjertet

Flere patienter bliver i dag undersøgt for hjertelidelser, og det fører automatisk til flere operationer. Alligevel er ventetiden nu nede på 2-3 uger for en operation, og det vil i praksis sige, at ventelisten er fjernet.

Odense Universitetshospital er nu klar til at tage imod patienter fra andre dele af landet, samtidig med at nye typer patienter kan komme i betragtning til undersøgelse og operation. F.eks. har der hidtil været et års ventetid for patienter med kredsløbsforstyrelser i benene. Den pukkel kan hjerteafdelingen nu begynde at afvikle.

I årets første ni måneder har afdeling T på Odense Universitetshospital gennemført 668 hjertekirurgiske indgreb.