Ventelister til sorggrupper i Odense

Børn, der har mistet en forældre, må ofte vente mange måneder på at få behandlet deres sorg i en såkaldt sorggruppe. Hverken amtet eller kommunerne på Fyn støtter arbejdet, og selvom Børns Vilkår nu opretter endnu en sorggruppe er der stadig børn på venteliste.

-

Børn, der har mistet en forældre, må ofte vente mange måneder på at få behandlet deres sorg i en såkaldt sorggruppe. Hverken amtet eller kommunerne på Fyn støtter arbejdet, og selvom Børns Vilkår nu opretter endnu en sorggruppe er der stadig børn på venteliste.


Hvert år mister omkring 4000 børn en forældre. Mange af børnene har svært ved at bearbejde sorgen og får store sociale eller psykiske problemer.


Ny gruppe i Odense
Derfor har Børns Vilkår oprettet en række sorggrupper rundt omkring i landet, hvor børn kan snakke med hinanden og få professionel hjælp fra psykologer, socialrådgivere og pædagoger.


I Odense blev den første sorggruppe oprettet i april 2000. Gruppen har haft stor succes og siden oprettelsen har der været venteliste. Derfor opretter Børns Vilkår nu endnu en sorggruppe i Odense for at forkorte ventelisten. I en sorggruppe er der normalt 12 børn.


Ventelister
Fremover vil sorggrupperne være opdelt i to grupper. En for børn mellem 10-14 år og en for børn mellem 14-18 år. Men selvom der nu kommer endnu en sorggruppe er der stadig venteliste.


\"Til den store gruppe venter otte børn i øjeblikket og til den lille gruppe har vi også lang venteliste. Vi kunne sagtens oprette endnu en sorggruppe, men da vi har fået afslag på en ansøgning om støtte fra amtet og kommunerne er det desværre ikke muligt\", fortæller socialrådgiver Helle Hasle, der arbejder med sorggrupperne i Børns Vilkår.


Grupperne mødes typisk 1-2 gange om måneden. Børnene får mulighed for at snakke med hinanden, og bliver bekræftet i, at andre børn har samme følelser og problemer som dem selv. Helle Hasle mener, at de fleste børn får stor gavn af møderne i sorggrupperne.


Venner trækker sig
\"Mange børn oplever fx at vennerne trækker sig, når de har mistet en forældre. Vennerne kan ikke lide at snakke om problemerne, og så er det lettere at trække sig. I gruppen lærer børnene at tackle den slags problemer, og det hjælper mange børn videre\", siger Helle Hasle.


Samtidig bliver det legalt for børnene at sørge, og efter nogle måneder i gruppen har børnene ændret sig i positiv retning, fortæller Helle Hasle.