I det fynske folks tjeneste

Ventetider hos speciallæger på nettet

Borgerne i Region Syddanmark kan fremover finde frem til speciallæger med den korteste ventetid over nettet.

Speciallægernes ventetider kommer på nettet

Region Syddanmark og de praktiserende speciallæger i regionen har nemlig aftalt, at der skal ske en registrering af ventetiden hos speciallægerne.

Initiativet er en fortsættelse af en tilsvarende ordning fra tidligere Fyns Amt.

- Vi har på Fyn haft gode erfaringer offentliggørelsen af ventetiderne. Det giver den enkelte borger, de alment praktiserende læger og regionens patientvejledere en bedre mulighed for at vurdere hos hvilken speciallæge, man hurtigst muligt kan komme i behandling, siger Bo Libergren (V), formand for regionens særlige udvalg vedr. sundhedsaftaler og praksisområdet.

Ventetiderne vil være på nettet engang inden sommer, og kommer til at ligge på regionens hjemmeside.