Vestfyn kræver bredere motorvej

Seks fynske borgmestre var fredag samlet for at drøfte de stigende trafikmængder på motorvejen mellem Odense og Middelfart. Borgmestrene er enige om at kræve at staten udbygger den stærkt trafikerede motorvej med et spor i hver retning.

-

Seks fynske borgmestre var fredag samlet for at drøfte de stigende trafikmængder på motorvejen mellem Odense og Middelfart. Borgmestrene er enige om at kræve at staten udbygger den stærkt trafikerede motorvej med et spor i hver retning.


Vejdirektoratet har allerede indledt en undersøgelse af motorvejen og trafikforholdene på Vestfyn. Baggrunden er, at antallet af biler er fordoblet siden 1989, og prognoser peger på en fortsat stigning i antallet af biler på den stærkt trafikerede og ulykkesplagede motorvejsstrækning. I 1989 kørte der 25.000 biler i døgnet på strækningen, i 2000 var tallet steget til 48.000 og i 2010 vil der drøne 65.000 biler over Vestfyn i døgnet.


Beslutning haster
Borgmestrene fra Odense, Ejby, Middelfart, Nørre Åby, Vissenbjerg og Aarup mener derfor, at det haster med at få bevilget penge til et nyt spor i hver retning. Udvidelsen kan nemlig meget vel tage 6-7 år at få etableret.


Sammen med Vejdirektoratet vil de seks kommuner nu overveje , om der skal tages nye initiativer for at fremme en udvidele af motorvejen.