Vestfynsk bekymring over togplaner

Assens, Middelfart og Fredericia Kommuner lufter deres bekymring over Trafikstyrelsens planer om at lade flere tog passere Lillebælt i et samlet høringssvar.

Trafikstyrelsens "Trafikplan for den statslige jernbane 2012 - 2027" opererer med indsættelse af fire til seks tog mere end i dag.

Det er blandt andet lyntog i timedrift mellem Odense og Aarhus.

De skal tænkes sammen med gods- og regionaltrafikken på en strækning, der i forvejen er hårdt belastet, skriver de tre kommuners borgmestre i høringssvaret til Trafikstyrelsen.

De efterlyser en afklaring af, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

De er imod planens forslag om at nedlægge de regionale tog mellem Odense og Fredericia og beder om en analyse af, om skinnenettet kan udvides og tilpasses den øgede trafik.