Videnslaboratorium indvies

Tirsdag d. 29. oktober bliver det såkaldte \"Knowledge Lab\" indviet på Syddansk Universitet Odense. Det er et IT-videnscenter, som skal puste liv i Fyn og Sønderjyllands overgang til videnssamfundet.

-

Tirsdag d. 29. oktober bliver det såkaldte \"Knowledge Lab\" indviet på Syddansk Universitet Odense. Det er et IT-videnscenter, som skal puste liv i Fyn og Sønderjyllands overgang til videnssamfundet.

Det har vist sig, at selvom Danmark generelt er i fuld gang med at udvikle sig til et videnssamfund, så sker det ikke i samme tempo overalt.

F.eks. tager 31,2% af en fynsk årgang en videregående uddannelse. Kun Vestsjælland og Bornholm ligger lavere.

Ujævn fordeling
\"I videnssamfundet spiller georgafien tilsyneladende en meget stærk rolle. Viden spredes ikke bare digitalt. Den spirer og gror, hvor omstændighederne er gode. Og hvor der mangler viden, sakker man endnu længere bagud,\" siger Lars Qvortrup, professor ved Center for Interaktive Medier ved Syddansk Universitet og direktør for Knowledge Lab.

Knowledge Lab skal i praksis samarbejde med erhvervslivet og andre uddannelsesinstitutioner om forskellige projekter, som skal samle \"skjult\" viden. Den viden, der ligger rundt omkring på virksomhederne. På Knowledge Lab bliver den så tilgængelig for mange flere.

Centret skal også udvikle ny computerprogrammer beregnet på salg, udvikle mulighederne for fjernundervisning og forske i spørgsmål om viden.

Knowledge Lab har kostet 42 millioner kroner. Heraf kommer de 16 fra staten og otte fra Fyns Amt. Resten er fra andre uddannelsesinstitutioner og private virksomheder.

Folkene bag er overbevist om, at de penge kommer igen i form af arbejdspladser og bedre uddannet personale på Fyn og i Sønderjylland.