Vil ændre regler for studenterkørsel

Fremover er det ikke kun studenter fra HF, Handelsgymnasierne, tekniske gymnasier og de almene gymnasier der må køre studenterkørsel.

Torsdag lykkedes det for det fynske folketingsmedlem - DF'eren - Jens Henrik Thulesen Dahl at få regeringen til at ændre reglerne, så også andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale må køre studenterkørsel.

Som reglerne har været hidtil, har det været forbeholdt de gymnasiale uddannelser, men nu har justitsministeren altså indvilget i at udvide mulighederne, så andre også får muligheden.