Vind påvirker trafik på broer

Den kraftige blæst får fredag morgen Vejdirektoratet til at advare om vind på broerne omkring Fyn.

På Storebælt advares der imod blæst, der kan påvirke kørslen.

På Ny Lillebæltsbro i begge retninger er der kraftig vind. Lette køretøjer på Ny Lillebæltsbro frarådes.

Svendborgsundbroen i begge retninger. Her kan kraftig vind påvirke kørslen med vindfølsomme køretøjer. Vinden forventes at aftage i løbet af formiddagen.

Langelandsbroen i begge retninger kan kraftig vind påvirke kørslen med vindfølsomme køretøjer. Vinden forventes at aftage i løbet af formiddagen.