I det fynske folks tjeneste

Vindmøllepark ved Sprogø påbegyndt

Mandag begyndte arbejdet med at bygge en vindmøllepark nord for Sprogø. Møllerne skal gøre Sund & Bælt selvforsynende med strøm inden slutningen af 2009.

Sådan kommer Sprogø Havmøllepark til at se ud fra Nyborg

Vindmøllerne set fra Storebæltsbroen på vej mod Fyn

Tegning af bygningen af vindmøllerne

Tegning af bygningen af vindmøllerne

1 af 4

I første omgang skal en specialbygget pram grave 9000 kubikmeter havbund ud til fundamenterne til de syv havvindmøller.

I september ventes betonfundamenterne anbragt på stenpuder i de udgravede huller ca. to en halv meter under havbunden.

Fundamenterne er støbt i Polen og ankommer til Sprogø på en stor pram.

Selve møllerne samles i Kalundborg og sejles ud til deres kommende placering. De forventes klar til afprøvning i slutningen af oktober.

Miljøet i front

De syv vindmøller producerer årligt 66 millioner kWh og dækker det samlede energiforbrug til drift af Sund & Bælts infrastrukturanlæg.

Dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Øresundsbanen med tilhørende tre stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs.

Dermed bliver Sund & Bælt det første co2-neutrale infrastrukturselskaber.

Arbejdet har ventet på afslutningen af marsvinenes yngleperiode, og under hele arbejdet vil man overvåge om og i givet fald hvordan arbejdet påvirker marsvinenes livsvilkår.

Mere om Sprogø Havmøllepark