Vindmøllepark ved Sprogø påbegyndt

Mandag begyndte arbejdet med at bygge en vindmøllepark nord for Sprogø. Møllerne skal gøre Sund & Bælt selvforsynende med strøm inden slutningen af 2009.

I første omgang skal en specialbygget pram grave 9000 kubikmeter havbund ud til fundamenterne til de syv havvindmøller.

I september ventes betonfundamenterne anbragt på stenpuder i de udgravede huller ca. to en halv meter under havbunden.

Fundamenterne er støbt i Polen og ankommer til Sprogø på en stor pram.

Selve møllerne samles i Kalundborg og sejles ud til deres kommende placering. De forventes klar til afprøvning i slutningen af oktober.

Miljøet i front

De syv vindmøller producerer årligt 66 millioner kWh og dækker det samlede energiforbrug til drift af Sund & Bælts infrastrukturanlæg.

Dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Øresundsbanen med tilhørende tre stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs.

Dermed bliver Sund & Bælt det første co2-neutrale infrastrukturselskaber.

Arbejdet har ventet på afslutningen af marsvinenes yngleperiode, og under hele arbejdet vil man overvåge om og i givet fald hvordan arbejdet påvirker marsvinenes livsvilkår.

Mere om Sprogø Havmøllepark